Wykształcenie i praca w zawodzie geodety. Krótko i na temat

Instrument ten jest (obecnie bardzo rzadko) wykorzystywany w klasycznej tachimetrii, czyli „masowym” pomiarze położenia punktów terenow

Dodane: 30-10-2019 03:04
Wykształcenie i praca w zawodzie geodety. Krótko i na temat podział działki Środa Śląska

Krótka definicja z Wikipedii. Tachimetr

Tachimetr (ew. tachymetr) – optyczny instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości.

Instrument ten jest (obecnie bardzo rzadko) wykorzystywany w klasycznej tachimetrii, czyli „masowym” pomiarze położenia punktów terenow

© 2019 http://informator.zagan.pl/